Metsäpalvelua ja puukauppaa

 

Ostamme puuta pystykaupalla.

TÄLLÄ HETKELLÄ OLEMME KIINNOSTUNEITA ERITYISESTI KELIRIKKOKOHTEISTA!

Päätehakkuut, harvennukset, ensiharvennukset ja energiapuukohteet. Energiapuukohteista myös tienvarret ja pellonreunat ym.

 

Perinteisten harvennuksien lisäksi teemme myös erirakenteisten metsien harvennuksia.

 

Hakkuut suoritamme omalla puunkorjuuketjullamme ammattitaitoisesti.